Disclaimer

Trucks4u.com zal met de voorhanden zijnde mogelijkheden trachten zorg te dragen voor een overzichtelijke en juiste weergave van gegevens op de website.

Trucks4u.com behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en of aan te passen naar eigen inzicht.

Trucks4u.com. koopt en verkoopt zelf geen voertuigen, maar heeft als doelstelling koper en verkoper met elkaar in contact te brengen, ongeacht waar deze woonachtig zijn.

Trucks4u.com is niet aansprakelijk wanneer door de aanbieder aan Trucks4u.com verzonden emailberichten of andere elektronische berichten, niet tijdig worden ontvangen en verwerkt.
Trucks4u.com is voorts niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken informatie van een aanbieder, waaronder mede wordt verstaan het verkeerd vermelden van een prijs of specificaties.

Verwijzingen naar websites van aanbieders zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Trucks4u.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites waarnaar of vanwaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt ten behoeve van andere websites en/of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trucks4u.com.

Trucks4u.com is niet aansprakelijk voor het eventueel niet goed functioneren van de website.

Trucks4u.com is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat informatie op de website onjuist en/of onvolledig door Trucks4u.com of door aanbieders op de website wordt vermeld, waaronder mede wordt begrepen het verkeerd of onvolledig vermelden van specificaties en prijzen.

Oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt of publiceert.

Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Zwolle-Lelystad met uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Heeft u vragen? Stel ze ons: info@trucks4u.com.

Filteropties | details